General Information
 
Organizing_Committee

General Chair
Yongxin Guo, National University of Singapore, Singapore

General Co-Chairs
Wenhua Yu, Jiangsu Normal University, China
Rushan Chen, Nanjing University of Science and Technology, China
Atef Elsherbeni, Colorado School of Mines, USA

Technical Program Committee Chair
Cheng-Wei Qiu, National University of Singapore, Singapore

Technical Program Committee Co-Chairs
Wenxing Li, Harbin Engineering University, China
Xiuyin Zhang, South China University of Technology, China

Ulrich Jakobus, Altair Engineering, Germany

International Advisory Committee Co-Chairs
Kwai-Man Luk, City University of Hong Kong, China
Yueping Zhang, Nanyang Technological University, Singapore
Wenyan Yin, Zhejiang University, China

Awards Committee Co-Chairs
Xudong Chen, National University of Singapore, Singapore
Wen Wu, Nanjing University of Science and Technology, China

Publicity Co-Chairs
Yamin Bo, Nanjing University of Posts & Telecommunications, China
Gaofeng Wang, Hangzhou Dianzhi University, China

Sponsorship/Exhibition Co-Chairs
Buning Tian, CAST (Xi’an), China
Jianxin Chen, Nantong University, China

Publication/Web Co-Chairs
Bin Luo, Institute for Infocomm Research, Singapore
Shaoying Huang, Singapore University of Technology and Design, Singapore

Finance Co-Chairs
Michael Ong, Institute for Infocomm Research, Singapore
Lei Zhao, Jiangsu Normal University, China

Local Arrangements Co-Chairs
Feng Ling, Xpeedic Technology, Inc, China
Linsheng Wu, Shanghai Jiaotong University, China

Conference Secretary
Sha Luo, National University of Singapore, Singapore
Changrong Liu, Soochow University, China
Long Xiao, State Key Laboratory of EMC, China

email: aces-china2017@nusri.cn

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________